حداقلی های اریک وور (eric wore) در بازاریابی شبکه ای

حداقلی های اریک وور (eric wore) در بازاریابی شبکه ای

اشخاص زیادی در بازاریابی شبکه ای مبتلا مریضی حداقلی می باشند ارتباط مشخصی که خارج از بازاریابی شبکه ای میان کارمندان و صاحبان کار است ، ریشه مریضی حداقلی اینجاست

ماریا قادری

فایل صوتی ماریا قادری به زبان فارسی- بازاریابی شبکه ای Part1

قسمتهایی از تدریس ها و آموزش های ماریا به فارسی در بازاریابی شبکه ای . این رکوردینگ مربوط به مهرماه هست اولین سفر ماریا به ایران و ملاقات با جمعی

نمایش نوشته های بیشتر