فایل صوتی دکتر مجید معین با موضوع ضمیر ناخودآگاه

فایل صوتی دکتر مجید معین با موضوع ضمیر ناخودآگاه

همانطور که در جریان هستید ، تاپ لیدر مجید معین یکی از برترین استادان بازاریابی شبکه ای یا نتورک مارکتینگ میباشند ایشان در ابتدا این جلسه  با موضوع ضمیر ناخودآگاه

نمایش نوشته های بیشتر