زندگی نامه جیم ران

زندگی نامه جیم ران

کارهای او تأثیر مستقیمی بر آفرینش و گسترش افراد دیگری که در صنعت رشد شخصی فعالیت داشتند، از قبیل آنتونی رابینز، مارک ویکتر هنسن، برایان تریسی و جک کنفیلد داشت.“جِیمز ران”، معروف به “جیم ران” متولد ۲۵سپتامبر

نمایش نوشته های بیشتر