فایل صوتی دکتر مجید معین با موضوع ضمیر ناخودآگاه

فایل صوتی دکتر مجید معین با موضوع ضمیر ناخودآگاه

همانطور که در جریان هستید ، تاپ لیدر مجید معین یکی از برترین استادان بازاریابی شبکه ای یا نتورک مارکتینگ میباشند ایشان در ابتدا این جلسه  با موضوع ضمیر ناخودآگاه

دکتر مجید معین

فایل صوتی همایش دکتر مجید معین با موضوع بازاریابی شبکه ای و رشد فردی

فایل صوتی همایش دکتر مجید معین با موضوع رشد فردی در بازاریابی شبکه ای    دانلود بخش اول  دانلود بخش دوم  دانلود بخش سوم  دانلود بخش چهارم  دانلود بخش پنجم

نمایش نوشته های بیشتر