۱۵ عبارت منفی که برای رسیدن به موفقیت و نگرش مثبت هرگز نباید به خودتان بگویید

۱۵ عبارت منفی که هرگز نباید به خودتان بگویید

برای رسیدن به موفقیت باید نگرش مثبتی نسبت به خودتان داشته باشید. شیوه‌ی نگاه کردن شما به خودتان می‌تواند عامل موفقیت یا شکست‌تان باشد. درنتیجه بسیار مهم است که ارزش زیادی برای خودتان

جمله تاکیدی مثبت چیست؟

جمله تاکیدی مثبت چیست؟

این روزها هر کتاب روان شناسی کاربردی را باز می‌کنید، می‌بینید گفته است: «جملات تاکیدی مثبت را تکرار کنید!» متوجه شده‌ام بیشتر افراد نمی‌دانند جملات تاکیدی مثبت چیست یا چه

نمایش نوشته های بیشتر