آیا قانون جذب واقعیت دارد؟

آیا قانون جذب واقعیت دارد؟! ۱۵ حقیقتی که باید بدانید

قانون جذب یکی از آن مفاهیم جنجال‌برانگیزی است که مدافعان و مخالفان زیادی دارد. طبق این قانون به هر چیزی که فکر کنید از کائنات دریافت خواهید کرد. بسیاری از

نمایش نوشته های بیشتر