ماریا قادری

فایل صوتی ماریا قادری به زبان فارسی- بازاریابی شبکه ای Part2

قسمتهایی از تدریس ها و آموزش های ماریا قادری به فارسی. این رکوردینگ مربوط به مهرماه هست اولین سفر ماریا به ایران و ملاقات با جمعی از بازاریابان شبکه ای.

ماریا قادری

فایل صوتی ماریا قادری به زبان فارسی- بازاریابی شبکه ای Part1

قسمتهایی از تدریس ها و آموزش های ماریا به فارسی در بازاریابی شبکه ای . این رکوردینگ مربوط به مهرماه هست اولین سفر ماریا به ایران و ملاقات با جمعی

نمایش نوشته های بیشتر