آیا کسب درآمد بازاریابی شبکه ای فقط مستلزم فروش کالاست؟

آیا کسب درآمد بازاریابی شبکه ای فقط مستلزم فروش کالاست؟

برای پاسخ به این سوال به یک مقاله در مجله بازاریابی شبکه ای بادران مراجعه میکنیم http://mag.baadraan.ir/index.php?page=mag&file=showitem&sid=9 آیا از کار فروش کالا و خدمات لذت می‌برید؟ اگر چنین نیست، اصلاً

خرید اجباری

آیا در بازاریابی شبکه ای براساس نیازتان خرید می کنید یا خرید اجباری دارید!

بازاریاب گرامی منظور از ثبت خرید واقعی و بر اساس نیاز به کالا با توجه به قیمیت و کیفیت مورد عرضه ، یعنی اینکه اگر کالایی را برای مصرف شخصی

نمایش نوشته های بیشتر