1. خانه
  2. >
  3. بلاگ
  4. >
  5. بازاریابی شبکه ای
  6. >
  7. لیدر،حامی کسب و کار...

لیدر،حامی کسب و کار یا معضل آفرین!

5/5 - (1 امتیاز)
یکی از معضلات حوزه بازاریابی شبکه ای که دامنه رو به گسترشی داشته، سوءاستفاده لیدرها از جایگاه و حدود اختیاراتشان است. این سوءاستفاده علاوه بر ایجاد معضلات عمده برای شرکت ها، موانع بسیاری را بر سر راه فعالیت قانونی بازاریابان ایجاد نموده است.
لیدرها یا همان سرشاخه های شرکت از عناصر فعال در شرکت ها محسوب شده و  دارای دو نقش کلیدی هستند. اول آموزش و حمایت از بازاریابان به منظور اجرای صحیح و اصولی فرآیند بازاریابی و دوم یاری شرکت در اجرای خطی مشی هایشان.
اما این عناصر کلیدی با سوء استفاده از جایگاه خود مشکلاتی را در فعالیت بازاریابان و به تبع آن شرکت ها ایجاد نموده اند. برخی از این سوءاستفاده ها عبارت است از:
 • دریافت اطلاعات هویتی افراد و ثبت جایگاه بازاریابی بدون رضایت آنان؛
 • دریافت اطلاعات حساب بانکی بازاریابان و ثبت خرید بدون اطلاع آن ها؛
 • ممانعت از ورود بازاریابان به شعب به دلایلی از قبیل حجم فروش پایین و عدم شبکه سازی؛
 • القاء تفکر تبعیت مطلق از بالاسری؛
 • ایجاد مانع در برقراری ارتباط مستقیم بازاریابان با شرکت؛
• تبانی با برخی بازاریابان به منظور انتقال جایگاه.
بازاریابان  به منظور حفظ حقوقشان می بایست موارد ذیل را به خاطر داشته باشند:
• پیش از آغاز فعالیت در شرکت، آیین نامه مصوب و ضوابط تعیین شده را به دقت مطالعه فرمایید تا عدم آگاهی تان منجر به القاء موارد غیرقانونی به شما نگردد.
• اطلاعات شخصی از قبیل اطلاعات هویتی و بانکی تان را در اختیار سایر بازاریابان حتی بالاسری هایتان قرار ندهید.
• ثبت جایگاه و ثبت خرید را خود به شخصه و براساس توان فروش تان انجام دهید.
• به عنوان بازاریاب، شما یکی از عناصر شرکت محسوب می شوید پس بهتر است با شعب شرکت به ویژه شعبه مرکزی ارتباط مستقیم داشته و نارضایتی تان را  بدون واسطه پیگیری نمایید.
• بالاسری شما فردی مانند شماست که تنها سابقه فعالیت و تجربه اش بیشتر از شماست، از اطلاعات آموزشی و حرفه ای شان استفاده کنید اما تبعیت مطلق اقدامی اشتباه بوده و منجر به تحمیل موارد ناخواسته به شما خواهد گردید.
منبع : ایران هشدار

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

معادله ی امنیتی *